Skup i Ubój Żywca
oraz Handel Mięsem
Beata Zygmunt


Kuranów 15
96-325 Radziejowice
woj. mazowieckie

tel. +48 601 805 809
      +48 605 276 826 (for english)
fax.+48 46 857 15 80

ubojnia@ubojnia.eu
www.ubojnia.eu

Polityka  prywatności

Witamy na stronie internetowej Skup i Ubój Żywca oraz Handel Mięsem Beata Zygmunt. W tym miejscu wyjaśniamy obowiązujące zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie użytkownik naszego serwisu może nam udostępnić podczas korzystania z serwisu.
Jeśli użytkownik naszego serwisu internetowego przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej.
Wyjątek od w/w zasady może zaistnieć w przypadku udostępnienia nam danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 883.
Serwis internetowy Skup i Ubój Żywca oraz Handel Mięsem Beata Zygmunt wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwisu internetowego przez użytkowników.

design by

nota prawna   |   polityka prywatności